Bezwaren: Amendering en modificering: Geschiedenis