Bezwaren: Maatschappijvisie en ideologie: Geschiedenis