Geschiedenis

Bezwaren: Procedures en instituties: Revision

Laatst bijgewerkt op 1181 dagen geleden door Reyer Brons

Vooraf
Dit is een deelpagina van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Zie de hoofdpagina en zie voor uitleg onderaan.

Procedures en instituties

Korte melding van de bezwaren:

 • We gaan er niet over, net zo als over Zwarte Piet
 • Het is te groot voor ons, we gaan maar 4 jaar mee
 • Eerst moet nog dit en dat
 • Een basisinkomen is niet haalbaar en betaalbaar
 • Een basisinkomen is niet goed stapsgewijs in te voeren met betrekking tot (geografische) locatie. Het moet in één keer om bijv. internationale en interregionale effecten tegen te gaan.
 • Experimenten met een basisinkomen kunnen nooit goed haar éçhte impact simuleren, omdat effecten op prijzen/loon en dergelijke in een kleine pilotomgeving niet zullen optreden. Daarom kunnen we nooit precies weten wat een basisinkomen zal doen, en is het risico van rampspoed te groot om het in te voeren.
 • Een basisinkomen is niet goed stapsgewijs in te voeren met betrekking tot hoogte. Het moet in één keer om te voorkomen dat het sociale zekerheidssysteem heel gecompliceerd wordt (met naast een basisinkomen nog steeds allerlei andere regelingen).
 • Een Europees basisinkomen zou niet werken: óf je geeft elke Europeaan hetzelfde, maar dan kan het niet gefinancierd worden in de armere staten, óf je maakt het staatsafhankelijk, maar dan houd je uitkeringstoerisme en ongelijkheid
 • Het basisinkomen is een inefficiënte maatregel: het is beter enkel geld te geven waar dat nodig is. Met een basisinkomen wordt bijvoorbeeld geld gegeven aan niet-werkende vrouwen van goed verdienende mannen
 • Er zijn betere (en/of minder risicovolle/dure) alternatieven om de problemen aan te pakken die het basisinkomen aan zou pakken
 • Het basisinkomen haalt de aandacht weg bij belangrijkere hervormingen, en kan als excuus worden gebruikt deze hervormingen niet door te voeren

Uitwerking

(volgt later)

....volgt.....

Basisinkomen .....

Toelichting
.....

Weerlegging 
....volgt.....

Uitleg

Dit is een deelpagina van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Zie de hoofdpagina en zie onderaan voor uitleg.
Deze pagina’s hebben de technische vorm van een wiki. Dat wil zeggen dat degenen die dat willen daaraan mee kunnen schrijven, met dien verstande dat wel zichtbaar is en blijft wie iets heeft toegevoegd, aangepast of geschrapt.Om mee te kunnen schrijven moet je wel geregistreerd zijn als deelnemer van het NPI.
Het is ook mogelijk mij als initiator een mail te sturen met suggesties voor aanvullingen, correcties etc.
Tijdens het groeiproces om tot adequaat gevulde pagina’s te komen, wordt prioriteit gelegd bij het verwoorden van de bezwaren.
In tweede instantie worden deze bezwaren besproken, weerlegd en of gerelativeerd.