Geschiedenis

Bezwaren: Arbeidsmarkt: Revision

Laatst bijgewerkt op 1181 dagen geleden door Reyer Brons

Vooraf
Dit is een deelpagina van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Zie de hoofdpagina en zie voor uitleg onderaan.

Arbeidsmarkt

Korte melding van de bezwaren:

  • Veel mensen zullen niet meer gaan werken als een basisinkomen hen in staat stelt deel te nemen aan de maatschappij: ze zullen genoegen nemen met het basisinkomen
  • De marginale opbrengst van een uur werken zal in zoverre afnemen dat veel mensen niet meer zullen willen werken: bijna niemand zal met een full-time baan meer in totaal (inclusief basisinkomen van 1000) tussen de 1000 en 2000 euro kunnen verdienen, omdat dan het uurloon zo laag is (minder dan +- 6 euro) dat bijna niemand ervoor wil werken.
  • Met bijv. de vergrijzing en het opraken van grondstoffen in aantocht kunnen we het ons niet veroorloven een basisinkomen te betalen en daardoor eventueel minder te gaan werken (het beroepsbevolkingoverschot van nu is slechts een tijdelijk fenomeen, en kan zo omslaan in een arbeidsoverschot, en dan is het belangrijk dat iedereen werkt).
  • Lonen en prijzen zullen sterk stijgen (inflatie) omdat mensen niet meer zullen hoeven werken (het werkaanbod neemt af)
  • Staatsingrijpen in de arbeidsmarkt en belasting heffen maakt arbeid (bruto) duurder en maakt daarmee de vraag naar arbeid lager, wat weer meer mensen van enkel het basisinkomen afhankelijk maakt, wat arbeid weer duurder maakt (door hogere belastingen) enz.
  • Het wegvallen van inkomen door het werkeloos raken zal met een basisinkomen een veel groter effect hebben dan nu (en mensen passen hun levensstijl aan aan hun inkomen).

Uitwerking

(volgt later)

....volgt.....

Niemand wil meer onaangenaam werk verzetten

Toelichting
Niemand wil meer onaangenaam en vuil werk verzetten
Niemand zal de minder leuke banen meer willen doen, want deze leveren (marginaal) te weinig op met een basisinkomen

Weerlegging 

....volgt.....

Basisinkomen ....genoeg.

Toelichting
.....

Weerlegging 

....volgt.....

Basisinkomen ...terug..

Toelichting
.....

Weerlegging 
....volgt.....

Uitleg

Dit is een deelpagina van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Zie de hoofdpagina en zie onderaan voor uitleg.
Deze pagina’s hebben de technische vorm van een wiki. Dat wil zeggen dat degenen die dat willen daaraan mee kunnen schrijven, met dien verstande dat wel zichtbaar is en blijft wie iets heeft toegevoegd, aangepast of geschrapt.Om mee te kunnen schrijven moet je wel geregistreerd zijn als deelnemer van het NPI.
Het is ook mogelijk mij als initiator een mail te sturen met suggesties voor aanvullingen, correcties etc.
Tijdens het groeiproces om tot adequaat gevulde pagina’s te komen, wordt prioriteit gelegd bij het verwoorden van de bezwaren.
In tweede instantie worden deze bezwaren besproken, weerlegd en of gerelativeerd.