Geschiedenis

Bezwaren: Arbeidsmarkt: Revision

Laatst bijgewerkt op 1188 dagen geleden door Netwerk PI

Vooraf
Dit is een deelpagina van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Zie de hoofdpagina en zie voor uitleg onderaan.

Arbeidsmarkt

Korte melding van de bezwaren:

Uitwerking

Niemand wil meer onaangenaam werk verzetten

Toelichting
Niemand wil meer onaangenaam en vuil werk verzetten
Niemand zal de minder leuke banen meer willen doen, want deze leveren (marginaal) te weinig op met een basisinkomen

Weerlegging 
Dit bezwaar kon nog wel eens meevallen.
Als het onaangename werk echt als noodzakelijk gezien wordt, zijn er vast wel mensen die het willen doen. Ter illustratie, veel huishoudelijk werk wordt nu ook als onaangenaam ervaren, maar gebeurt wel!
Als de anomie voor onaangenaam werk afneemt, zijn er overigens minstens twee remedies denkbaar:
- het werk kan geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd worden
- de beloning voor dit noodzakelijk werk gaat omhoog.

Veel mensen zullen genoegen nemen met het basisinkomen.

Toelichting
Veel mensen zullen niet meer gaan werken als een basisinkomen hen in staat stelt deel te nemen aan de maatschappij: ze zullen genoegen nemen met het basisinkomen.
De marginale opbrengst van een uur werken zal zover afnemen dat veel mensen niet meer zullen willen werken: bijna niemand zal met een full-time baan meer in totaal (inclusief basisinkomen van 1000) tussen de 1000 en 2000 euro kunnen verdienen, omdat dan het uurloon zo laag is (minder dan circa 6 euro) dat bijna niemand ervoor wil werken.
Maar met de vergrijzing en het opraken van grondstoffen in aantocht kunnen we het ons niet veroorloven een basisinkomen te betalen en daardoor eventueel minder te gaan werken (het beroepsbevolkingoverschot van nu is slechts een tijdelijk fenomeen, en kan zo omslaan in een arbeidsoverschot, en dan is het belangrijk dat iedereen werkt).
Anderen verwachten echter dat lonen en prijzen sterk zullen stijgen (inflatie) omdat mensen niet meer zullen hoeven werken (het werkaanbod neemt af)
Er kan dus zowel een opwaartse als een neerwaartse spiraal ontstaan

Weerlegging 

....volgt.....

Het wegvallen van inkomen door het werkeloos raken zal met een basisinkomen een veel groter effect hebben dan nu

Toelichting
Het wegvallen van inkomen door het werkeloos raken zal met een basisinkomen een veel groter effect hebben dan nu (en mensen passen hun levensstijl aan aan hun inkomen).

.....

Weerlegging 
....volgt.....

Uitleg

Dit is een deelpagina van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Zie de hoofdpagina en zie onderaan voor uitleg.
Deze pagina’s hebben de technische vorm van een wiki. Dat wil zeggen dat degenen die dat willen daaraan mee kunnen schrijven, met dien verstande dat wel zichtbaar is en blijft wie iets heeft toegevoegd, aangepast of geschrapt.Om mee te kunnen schrijven moet je wel geregistreerd zijn als deelnemer van het NPI.
Het is ook mogelijk mij als initiator een mail te sturen met suggesties voor aanvullingen, correcties etc.
Tijdens het groeiproces om tot adequaat gevulde pagina’s te komen, wordt prioriteit gelegd bij het verwoorden van de bezwaren.
In tweede instantie worden deze bezwaren besproken, weerlegd en of gerelativeerd.