Geschiedenis

Bezwaren: Amendering en modificering: Revision

Laatst bijgewerkt op 475 dagen geleden door Netwerk PI

Vooraf
Dit is een deelpagina van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Zie de hoofdpagina en zie voor uitleg onderaan

Amendering en modificering

Korte melding van de bezwaren:

  • Politieke besluitvorming leidt altijd tot waterige compromissen waar we eerder slechter dan beter van worden
  • We voeren onder de naam basisinkomen iets heel anders in
  • Anderen dan degenen voor wie het bedoeld is, zullen er van profiteren

Uitwerking

Politieke besluitvorming leidt altijd tot waterige compromissen waar we eerder slechter dan beter van worden

Toelichting
Politieke besluitvorming leidt altijd tot waterige compromissen waar we eerder slechter dan beter van worden

Weerlegging 
Helaas geeft de recente geschiedenis van de politiek in Nederland (en waarschijnlijk daarbuiten ook) veel voeding aan dit bezwaar.
Dat is echter geen reden om bij voorbaat een ideaal op te geven.
Als het bijna zover is en de politiek bakt er een potje van, moeten voorstanders van het basisinkomen op het vinkentouw zitten. Compromissen kunnen acceptabel zijn als tussenstap, maar niet als al bij voorbaat aangetoond kan worden dat er van alles mis zal lopen bij een slecht uitvoerbaar compromis. 

We voeren onder de naam basisinkomen iets heel anders in

Toelichting
We voeren onder de naam basisinkomen iets heel anders in.
Zelfs in de huidige discussie zie je dat al gebeuren, bijvoorbeeld gemeentelijke experimenten met regelarme bijstand, participatie-inkomen, voorwaardelijk basisinkomen, basiswerk, basisbanen

Weerlegging 
Hier past alleen alertheid.
Basisinkomen is alleen basisinkomen als het voldoet aan de de 4 criteria universeel, individueel, onvoorwaardelijk, hoog genoeg. Zie hier voor nadere uitleg.
Het kan interessant zijn voor de invoering een tussenstap te zetten waarbij niet aan alle criteria wordt voldaan. 
Ook experimenten in die richting kunnen interessant zijn.
Maar het is pas basisinkomen als het dat echt is!
En zo lang dat niet het geval is, moet dat op gepaste momenten duidelijk gezegd blijven worden!

Anderen dan degenen voor wie het bedoeld is, zullen er van profiteren

Toelichting
De voordelen van basisinkomen zullen in belangrijke mate gaan naar anderen dan voor wie het eigenlijk bedoeld is. Werkgevers zullen de lonen verlagen, de overheid zal betaald werk af schuiven op vrijwilligers, bureaucraten zullen nieuwe overheadkosten bedenken.

Weerlegging 
Ook hier past alertheid.
Elke verandering lokt ondernemende types uit voordelen uit te halen die anders zijn dan de intenties achter de verandering. Dit kan deels voorkomen worden door goed onderzoek met simulaties te doen en vn te voren door te excerceren wat mis zou kunnen gaan, om daar dan zo mogelijk vooraf op in te spelen.
Dat is in praktijk lastig: politici die iets willen negeren vaak wijze kanttekeningen van adviesorganen die vaak voorzien waar nieuwe plannen minder gewenste bijeffecten hebben.
Bij een zo grote wijziging als invoering van basisinkomen moet dar maximaal voor komen worden!

Uitleg

Dit is een deelpagina van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Zie de hoofdpagina en zie onderaan voor uitleg.
Deze pagina’s hebben de technische vorm van een wiki. Dat wil zeggen dat degenen die dat willen daaraan mee kunnen schrijven, met dien verstande dat wel zichtbaar is en blijft wie iets heeft toegevoegd, aangepast of geschrapt.Om mee te kunnen schrijven moet je wel geregistreerd zijn als deelnemer van het NPI.
Het is ook mogelijk mij als initiator een mail te sturen met suggesties voor aanvullingen, correcties etc.
Tijdens het groeiproces om tot adequaat gevulde pagina’s te komen, wordt prioriteit gelegd bij het verwoorden van de bezwaren.
In tweede instantie worden deze bezwaren besproken, weerlegd en of gerelativeerd.