kleurcodes etc.

Laatst bijgewerkt op 2337 dagen geleden door Reyer Brons

Kleurcodes.

1) Roodpaarse letters: 102 – 0 – 51

2) Rand: 153 – 51 – 0

3) Grijs-rechts:  128 – 128 - 128

4) Groen-links: 153 – 204 – 0

De letter PI

PI in HTML: voor de website: &#960 , voor de deelsite op Pleio kopiëren uit Netwerk π of Nπ

 ........

VRAAG: Hoe kan ik bezoekers automatisch doorsturen naar een andere pagina?

ANTWOORD:
Je kunt mensen automatisch doorverwijzen naar een andere pagina. Dat kan handig zijn als je de website verplaatst hebt naar een andere server en jouw bezoekers daar automatisch terecht wil laten komen.
Dat kan op twee manieren (let op: dit is erg technisch...):
Manier 1:
Maak in jouw www-map een bestand aan met de naam: .htaccess    (let op: dus met die '.' voor de bestandsnaam)
Zet daarin de volgende regel:
redirect 301 /~jouw-dse-account http://www.jouwnieuwesiteadres.nl
Je vervangt daarin jouw-dse-account door jouw accountnaam (jouw gebruikersnaam).
Al het verkeer naar jouw DSE website gaat dan automatisch naar het nieuwe adres.
Voorbeeld voor het account 'pietje': http://www.dse.nl/~pietje/bla.htm gaat dan naar http://www.jouwnieuwesiteadres.nl/bla.htm
Dat is handig als jouw site op het nieuwe domein dezelfde mappen en dezelfde bestandsnamen heeft. 
Mocht je echter ALLE pagina's van de oude site naar één nieuwe pagina op het nieuwe domein willen doorschakelen zet dan de volgende code in jouw .htaccess :
RedirectMatch 301 ^.*$ http://www.jouwnieuwesiteadres.nl/jouwpagina.htm
Tip: in windows is het lastig om .htaccess aan te maken. Doe dat via de Fileman die je via MijnAccount kunt aanroepen!
Manier 2:
Je kunt ook specifiek per pagina de doorverwijzing maken door in de meta-tags van de pagina op te nemen:
<META HTTP-EQUIV="refresh" content="X;URL=internet_address">
Vervang 'X' door het aantal seconden dat de pagina moet blijven staan voordat de bezoeker doorgestuurd wordt naar de nieuwe pagina. Een korte vertraging kan handig zijn als je de bezoeker een boodschap wilt laten zien dat hij doorgestuurd wordt en zijn links moet aanpassen.
'Internet_address' vervang je uiteraard door het adres van de nieuwe pagina.


De url van deze specifieke vraag is http://www.dse.nl/helpdesk/question.php?id=236

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers