Bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan

Laatst bijgewerkt op 388 dagen geleden door Netwerk PI

Dit is de overzichtspagina van een overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan.
Op deze pagina staan verwijzingen naar pagina’s met bezwaren per categorie of thema. Deze categorieën of thema’s zijn  deels inhoudelijk van aard, ander hebben te maken met besluitvormingsprocessen.
Voor uitleg hoe je mee kunt werken zie onderaan.

De volgende categorieën of thema’s zijn aanwezig. 

Tijdens de samenstelling van deze lijst kwamen ook enkele Engelstalige lijsten met bezwaren in zicht, waarvan gebruik is (of nog wordt) gemaakt:

Inmiddels zijn er Engelse vertalingen gemaakt van de bezwaren:

In Montreal wordt ook gewerkt aan een Franse versie: 70 objections au Revenu de base et son implantation

Op de website van de VBi wordt inmiddels gewerkt aan een overzicht met voordelen van / argumenten voor een basisinkomen

Ter afronding een mooie waarschuwing:

Wie pleit voor verandering moet winnen in alle stadia van het politieke proces – erkenning van het thema, besluit, beleidsuitvoering - , terwijl de verdedigers van het bestaande beleid genoeg hebben aan maar enkelvoudige winst. Het systeem begunstigt de verdedigers van de status quo’.  

Uitleg

Dit is de hoofdpagina van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan.
Deze pagina’s hebben de technische vorm van een wiki. Dat wil zeggen dat degenen die dat willen daaraan mee kunnen schrijven, met dien verstande dat wel zichtbaar is en blijft wie iets heeft toegevoegd, aangepast of geschrapt. Om mee te kunnen schrijven moet je wel geregistreerd zijn als deelnemer van het NPI.
Het is ook mogelijk mij als initiator een mail te sturen met suggesties voor aanvullingen, correcties etc.
Tijdens het groeiproces om tot adequaat gevulde pagina’s te komen, wordt prioriteit gelegd bij het verwoorden van de bezwaren.
In tweede instantie worden deze bezwaren besproken, weerlegd en of gerelativeerd.