Bezwaren: Grenzen en migratie

Laatst bijgewerkt op 623 dagen geleden door Netwerk PI

Vooraf
Dit is een deelpagina van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Zie de hoofdpagina en zie voor uitleg onderaan.

Grenzen en migratie

Korte melding van de bezwaren:

Uitwerking

Alleen Nederland is te klein voor het basisinkomen

Toelichting
Invoering kan eigenlijk alleen op wereldschaal, en dat krijgen we nooit voor elkaar!
Ook Europees basisinkomen zou niet werken: óf je geeft elke Europeaan hetzelfde, maar dan kan het niet gefinancierd worden in de armere staten, óf je maakt het staatsafhankelijk, maar dan houd je uitkeringstoerisme en ongelijkheid.
Doe je het toch alleen in Nederland, dan zijn complexe regelingen nodig voor grensverkeer zoals emigratie en immigratie.
Een basisinkomen is kortom niet goed per land of regio in te voeren.Het moet in één keer om internationale en interregionale effecten tegen te gaan.

Weerlegging 
Het mooist zou natuurlijk zijn als basisinkomen wereldwijd of in een heel of een half werelddeel wordt ingevoerd.
Er is dan niets op tegen om de hoogte per land afhankelijk te maken van het welvaarts- en/of het prijspeil van dat land.
Er zullen dan uiteraard wel regelingen getroffen moeten worden wat er gebeurt bij migratie.
Dat is nu overigens ook al het geval - er zijn overgangstermijnen bij immigratie voordat men van de voorzieningen van een land mag gebruiken en er zijn regelingen over wat wel en niet meegenomen kan worden bij emigratie. Daar kunnen ook afspraken over gemaakt worden met andere landen. Dat kan en moet zo blijven.
Dit soort regelingen is inderdaad een inbreuk op de eenvoud van het basisinkomen als stelsel, maar we moeten ons realiseren dat het slechts een klein deel van de mensen treft en dat is dus geen goede redenen om het ook voor de anderen maar ingewikkeld te maken.
Overigens heeft invoeringing van basisinkomen binnenslands naar verwachting veel positieve effecten, ongeacht wat er in het buitenland gebeurt. Zodra zulke effecten zichtbaar worden stimuleert dit invoering van een basisinkomen in het buitenland.

Basisinkomen bevordert immigratie, o.a. van economische vluchtelingen.

Toelichting

Basisinkomen bevordert immigratie, o.a. van economische vluchtelingen.
We worden immers nog aantrekkelijke voor economische vluchtelingen.
Dat leidt tot een instroom aan migranten, welke het systeem uiteindelijk onhoudbaar zal maken en de verdraagzaamheid jegens immigranten zal verlagen.

Weerlegging 
Of ons land aantrekkelijker wordt voor economische vluchtelingen dan we nu al zijn, hangt helemaal af van hoe we het precies regelen. Daarbij is er ook nu al een groot onderscheid tussen economomische vluchtelingen en zogenaamde statushouders.
Er zijn overgangstermijnen bij immigratie voordat men van de voorzieningen van een land mag gebruiken en er zijn regelingen over wat wel en niet meegenomen kan worden bij emigratie. 

Basisinkomen werkt discriminerend voor buitenlanders die hier willen komen

Toelichting
Basisinkomen werkt discriminerend voor buitenlanders die hier willen komen
Het basisinkomen maakt het vrijwel onmogelijk voor mensen uit het buitenland om hier te werken en/of wonen. Het ontmoedigt immigratie, omdat immigranten hier weinig zullen verdienen maar wel veel belasting zullen moeten afdragen. De migranten die hier komen kunnen daarnaast makkelijker geëxploiteerd worden, omdat het minimumloon is afgeschaft en andere arbeidsrechten niet zijn vastgelegd.
Het basisinkomen discrimineert niet-Nederlanders op een negatieve manier; het drijft niet-Nederlanders en Nederlanders uit elkaar en verergert daarbij immigratie- en integratieproblematiek

Weerlegging 
Ook dit bezwaar gaat uit van een bepaalde manier van invoeren van het basisinkomen. Dat kan natuurlijk best anders.
Als buitenlanders die hier komen weken nog geen recht op basisinkomen hebben gedurende een overgangsperiode, kan de werkgever die hen graag wil daar extra loon voor betalen en/of kunnen we daar een speciale belastingkorting voor introduceren, Hoeft niet ingewikkeld en fraudegevoelig te zijn!
Als aldus geregeld basisinkomen remmend werkend op illegale economische vluchtelingen, is dat een bijkomend voordeel!

Basisinkomen bevordert ongewenste emigratie

Toelichting
Met een basisinkomen zal veel talent Nederland uitstromen, omdat talent in het buitenland meer beloond en minder geëxploiteerd wordt
Als we een basisinkomen invoeren zullen veel mensen buiten Nederland gaan wonen en nog steeds een basisinkomen aanvragen, en zo profiteren van zowel de hoge lonen en lage belastingen in het buitenland als van het basisinkomen in Nederland

Weerlegging 
Dit bezwaar gaat uit van de veronderstelling dat basisinkomen de beloning op inspanningen kleiner maakt en de belasting van verdiensten hoger.
Er zijn echter legio mogelijkheden de financiering van de meerkosten van basisinkomen geheel of gedeeltelijk anders te regelen (omzet, vermogen, transacties, ontrokken waarde). Bij een verstandige invoering zal dit ook moeten gebeuren om de veronderstelde effecten tegen te gaan.
Ook kunnen eisen gesteld worden aan de woonplaats van degenen die Nederlands basisinkomen ontvangen, zoals dat ook nu het geval is bij een deel van de regelingen voor de sociale zekerheid.
Zie ook de reactie op het bezwaar Alleen Nederland is te klein voor het basisinkomen.

Basisinkomen bevordert dat de grenzen gesloten worden

Basisinkomen bevordert ongewenste emigratie

Toelichting
Waar basisinkomen is ingevoerd, daar wil iedereen wel leven. Er ontstaat een enorme aanzuigende werking. Dat kan alleen voorkomen worden door de grenzen potdicht te maken.

Weerlegging 
In de eerste plaats zou het heel verstandig zijn basisinkomen niet slechts in één land in te voeren, maar tegelijk in een grote groep aan elkaar grenzende landen.
Het is wel noodzakelijk heldere regels op te stellen voor migratie – hoe lang moet men ergens leven voordat men recht op basisinkomen krijgt, hoe lang houd je basisinkomen na vertrek uit het land (of de groep landen) met basisinkomen.
Dat is overigens niet zo heel veel anders dan ook nu al geldt – er is een heel stel regelingen rond sociale zekerheid en  migratie.
Een land met een basisinkomen is zeker aantrekkelijk voor (legale) migranten. Voor ingezetenen is het waarschijnlijk nog aantrekkelijker. Als je het basisinkomen daarom niet wilt invoeren ontzeg je ingezetenen nogal wat.
Overigens is een land als het onze met de huidige regelingen voor (legale) migranten ook heel aantrekkelijk, omdat na het verkrijgen van een status en na het eventueel aanvragen van de Nederlandse nationaliteit  het mogelijk wordt een uitkering te hebben wanneer niet in eigen inkomen kan worden voorzien. De invoering van een basisinkomen hoeft daar geen verandering in te brengen.

Uitleg

Dit is een deelpagina van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Zie de hoofdpagina en zie onderaan voor uitleg.
Deze pagina’s hebben de technische vorm van een wiki. Dat wil zeggen dat degenen die dat willen daaraan mee kunnen schrijven, met dien verstande dat wel zichtbaar is en blijft wie iets heeft toegevoegd, aangepast of geschrapt.Om mee te kunnen schrijven moet je wel geregistreerd zijn als deelnemer van het NPI.
Het is ook mogelijk mij als initiator een mail te sturen met suggesties voor aanvullingen, correcties etc.
Tijdens het groeiproces om tot adequaat gevulde pagina’s te komen, wordt prioriteit gelegd bij het verwoorden van de bezwaren.
In tweede instantie worden deze bezwaren besproken, weerlegd en of gerelativeerd.