ViPeB

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Vernieuwing in Politiek en Bestuur

De leden van deze groep op LinkedIn zoeken naar een goede, eerlijke manier om politiek te voeren. Het is een initiatief van het Netwerk Politieke InnovatiePublieke Veranderaars en WijThorbecke.

Het NPI daagt politici uit om het voortouw te hernemen in het ontwikkelen van de Nederlandse samenleving. Daarbij moet vooral gezocht worden naar synergie (ipv de kleinst gemene deler) en naar co-creatie met netwerken van burgers. Speerpunt is het streven naar eenvoud. 

De Publieke Veranderaars bundelen initiatieven gericht op een betere en slimmer functionerende overheid die maatschappelijke vraagstukken op adequate wijze oplost. Een aantal vernieuwers ontwikkelde samen één mission statement waarin hun visie op transformatie binnen de overheid terug te lezen is.

WijThorbecke verrzamelt ideeën, leggen verbindingen en zorgen ervoor dat deze ideeën beter gehoord worden. Op de website wordt alle kennis en nieuws rondom politieke en bestuurlijke innovatie gebundeld.